CS:GO Pravidlá

Pravidlá SSEL Counter-Strike: Global Offensive

Úvod

Pravidlá sa viažu na Slovenskú stredoškolskú eSport Ligu v hre Counter-Strike: Global Offensive.

Tresty

Pre každý prípad porušenia pravidiel je za riešenie zodpovedná konkrétna osoba. Prihliadať sa bude len na porušenie pravidiel za predpokladu, že žiadosť bola správne a konštruktívne spísaná a následne zaslaná poverenej osobe. V prípade iných okolností, sa považuje podávanie protestu za nešportové správanie. Prosím, uvedomte si, že dodržiavanie týchto pravidiel je najmä vo vašom vlastnom záujme, jedná sa o prezentáciu školy a hráčov ako takých.

Všeobecné pravidlá Counter-Strike: Global Offensive ligy

Štruktúra turnaja a tímov

0.1. Tímy budú do Sezóny buď pozvané, alebo kvalifikované (viac v pravidlách č. 0.5.)

0.2. Základná zostava sa skladá z piatich hráčov. 3 hráči musia byť z rovnakej strednej školy a tak odohrať aj zápasy. Ak študent v danom roku maturuje, tak sa môže zúčastniť akcií počas celého roka pod danou strednou školou. Ostatní hráči môžu byť z inej strednej alebo základnej školy (8. a 9. ročník).

0.2.1. Kvalifikovaný tím musí nastúpiť do turnaja v rovnakej zostave, v akej odohral kvalifikáciu alebo bol registrovaný. V prípade, že kvalifikáciu hrajú s náhradníkom, musia upozorniť adminov a do ligy bude povolená jedná zmena.

0.2.3. Tímy odovzdávajú registračku aj so zostavou, kde môže figurovať najviac 7 hráčov t.j. min. 3 z tej istej školy

0.2.4. Do zápasu môže nastúpiť maximálne jeden náhradnik, teda tím musí hrať v zostave maximálne 4+1.

0.2.5. Počas play-off prestup nie je možný! Skupinová časť končí uzavretím posledného zápasu v skupine.

0.2.6. Skupinová časť sa hrá Bo2, každý s každým.

0.2.7. Každý tím si pickne svoju domácu mapu alebo tú, ktorú chce hrať

0.2.8. Tímy si vyberajú stranu po nožíkovom kole.

0.3.    Tím z vyššej pozície v tabuľke ma právo vybrať si, ktorý tím bude škrtať ako prvý.

0.3.1. Škrtanie: ban, ban, 1mapa, 2mapa, ban, ban, 3mapa

0.3.2. O výbere strany rozhoduje nožíkové kolo.

0.3.3. Tímy počas turnaja nesmú meniť svoj názov.

0.3.4. Do turnaja budú pozvané tímy, ktorých zostava je minimálne zo 60% rovnaká zostave, ktorá odohrala poslednú sezónu. Do úvahy bude braná posledná oficiálne oznámená zostava.

0.3.5. Slot v lige vlastní tím, za ktorý je zodpovedný kapitán tímu. V prípade, že daný tím sa už nemôže zúčastniť ligy, tento slot sa pridáva do, tzv. Promotion Cupu.

0.3.6. Hráči, ktorí dostanú pozvánku alebo sa do ligy kvalifikujú pod nejakou školou, nemajú právo školu  počas turnaja meniť. V naliehavom prípade môže admin prideliť výnimku. Tomuto pravidlu môže byť udelená výnimka aj v prípade, ak obe strany budú súhlasiť so zrušením ich vzájomnej spolupráce.

0.3.7. Ligová sezóna sa začína kvalifikáciami, ktoré sa budú hrať systémom Single Elimination. Bližšie špecifikované v kapitole 10.

0.3.8. V prípade nedodržania týchto pravidiel bude tím z ligy vylúčený a celá tabuľka sa upraví. Tím taktiež stratí pozvánku do ďalšej sezóny. Hráči môžu prípadne obdržať zákaz zúčastniť sa následujúcich turnajov alebo kvalifikácii na turnaje.

 1. Formát zápasov

1.1. Zápas sa hrá formou 5 na 5 hráčov.

1.2. Ak sa súper nedostaví na zápas do 10 minut po jeho oficiálnom začiatku, okamžite túto skutočnosť oznámte adminovi ligy, ktorý bude riešiť následné kroky

1.3. Hrá sa systémom MR15 BO1. Tzn. po 15tich kolách si tímy vymenia strany.(GS BO2)

1.4. Rovnaké pravidlo platí aj pre zápasy play-off, tie sa ale hrajú BO3

1.5. V prípade remízy, v základných skupinách aj play-off se predlžuje (MR3, startmoney 16 000)

 1. Povinnosti hráčov, tímu a obmedzenia

2.1. Na zápas smú nastúpiť len hráči, ktorí sú na súpiske.

2.2. Oficiálne súpisky tímov vychádzajú zo súpisky na SSEL webe.

2.3. Hráč je povinný rešpektovať rozhodnutie admina, hoci sa hráčovi môže zdať hociakým spôsobom nezmyselné. Hráč sa potom môže odvolať k hlavnému adminovi. Porušenie tohto pravidla môže viesť k vylúčeniu zo súťaže a zabanovaniu daného hráča. (Záleží na adminovi aký dlhý trest udelí).

 1. Smurfing a hostovanie

3.1. Smurfing – hráč sa vydává za iného konkrétneho hráča (využíva jeho prezývku popr. STEAM ID)

3.2. Hosťovanie – hráč hrá pod svojím STEAM ID, okrem toho hrá za tím, v ktorom nie je vedený ako hráč.

3.3. Ako smurfing, tak hostovanie je ZAKÁZANÉ. Pri podaní sťažnosti využije admin všetkých dostupných prostriedkov k overeniu totožnosti hráčov. Hráči taktiež musia dodať potrebné dôkazy (status, screen)

 1. Demá a screenshoty

4.1. Každý hráč je povinný nahrávať POV demo (do konzoly: record „nazov_dema“) – celý zápas

4.2. Súper si smie vyžiadať demo maximálne od dvoch hráčov súperovho tímu a tí ho musia poskytnúť do 24 hodín po odohraní zápasu (pokiaľ nie je adminom stanovené inak).

4.3. NIE JE možné miesto POV dém používať GOTV demá. V každom inom prípade sú vyžadované POV dema od všetkých hráčov.

4.4. Kapitán každého tímu v priebehu zápasu urobí screenshot výsledku + status screenshot („status“ do konzole).

4.5. Každý hráč musí uchovať POV demo z daného zápasu minimálne 14 dní od dňa odohrania.

 1. Servery

5.1. Hrá sa na stanovenom SSEL serveri. Pokiaľ dôjde k výpadku servera, odohrá se zvyšok zápasu na náhradnom serveri podľa dohody zúčastnených strán. Ak dôjde k pádu do 3. odohraného kola od začiatku strany, bude se daná strana opakovať celá. Pokiaľ dôjde k pádu po tejto dobe (v 4. kole a ďalej), bude sa pokračovať, odohrajú sa teda ostávajuce kola a oba výsledky sa sčítajú – na finančne nezrovnalosti (pokračovanie na novom serveri začína reštartom s defaultnými peniazmi) sa nebude brať ohľad. V tomto prípade bude použité startmoney 5000 (mp_startmoney 5000).

5.2. Zápas sa musí odohrať na SSEL serveri, je to nutné kvôli vedeniu ligových štatistík

5.3. Pri výpadku hráča sa hra pauzuje na konci kola, prípadne v dobe freezetime (nakupovacia doba). Každý tím ma právo na jednu taktickú pauzu po celkovú dobu päť minút. Technické pauzy nie sú obmedzené, avšak při zneužívaní tohoto práva bude situáciu riešiť admin. Po vyriešení technického problému sú obe strany povinné okamžite v zápase pokračovať.

5.4. Pokiaľ dal team A pauzu, a už je pripravený, musí to oznámiť tímu B, ktorý dá pokyn k odpauzovaniu.

5.5. Ak nastanú v priebehu zápasu problémy so serverom, ktoré hráči nedokážu sami vyriešiť, zápas pozastavia a kontaktujú zodpovedného admina.

 1. Mapy
 • de_inferno
 • de_mirage
 • de_cache
 • de_cobblestone
 • de_overpass
 • de_train
 • de_nuke
 1. Zákazy

7.1. Je zakázané akýmkoľvek používanie externého programu, ktorý mení vlastnosti hry alebo zvýhodňuje hráčov oproti ostatným. To zahŕňa i úpravu v ovládačoch grafiky.

7.2. Je zakázané používať vlastné modely hráčov / zbraní

7.3. Pri kniferounde môže hráč využiť len nôž. V opačnom prípade si stranu vyberá druhý tím.

7.4. V jednom kole môže jeden hráč kúpit maximálne 1x Smoke granát, 1x HE granát a 2x flash granát (alebo +1 zápalný granát alebo decoy miesto jedného z uvedených granátov).

7.5. Je zakázané využívanie bugov hry.

7.6. Každý hráč musí mať povinne nastavené raty na hodnoty 128 / 128 / 128000.

7.7. Je zakázané wall-bugovanie.

 1. Nepovolené pozície

Je zakázané využívať bugy a chyby máp, pokiaľ sa však hráč na pozíciu nedostane legálnou cestou (vysadením od spoluhráča).

 1. Promotion Cupy („PC“)

9.1. Prázdny PC Bracket nájdete na tomto linku.

 1. Kvalifikácia

10.1. Odohrajú sa 2 kvalifikačné turnaje o veľkosti 32 tímov.

10.2. Hrá sa systémom Single Elimination a formátom Bo1.

10.3. Postupový kľúč

10.3.1. Do Divízie 1 postupujú tímy, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste.

10.3.2. Do Divízie 2 postupujú tímy, ktoré sa umiestnili na 3. až 8. mieste.

10.3.3. Do Divízie 3 postupujú tímy, ktoré sa umiestnili na 9. až 16. mieste.

 1. Skupinová fáza

11.1. Rozdelenie skupín je nasledovné

11.1.1 Divízia 1 je o veľkosti 1 skupiny, ktorá obsahuje 8 tímov.

11.1.1. Do Divízie 1 sú pozvané prvé 4 tímy zo Sezóny 0; víťazi Kvalifikácií.

11.2.1. Divízia 2 je rozdelená na 2 skupiny (A, B). Každá obsahuje 8 tímov.

11.2.2. Do Divízie 2 sú pozvané tímy zo Sezóny 0, ktoré sa umiestnili na 5. až 8. mieste; tímy z Kvalifikácií, ktoré skončili na 3. až 8. mieste.

11.3.1. Divízia 3 je rozdelená na 2skupiny (A, B). Každá obsahuje 8 tímov.

11.3.2. Do Divízie 3 sú pozvané tímy, ktoré sa umiestnili v Sezóne 0 umiestnili na 9. až 16. mieste; tímy z Kvalifikácií, ktoré skončili na 9. až 16. mieste.

11.4. Za 1 hrací týždeň sa odohrajú 4 zápasy. Dva zápasy vždy v stredu o 17. a 20. hodine. Zvyšné dva zápasy sa odohrajú v sobotu o 16. a 19. hodine.

 1. Grand Finále

12.1. Grand Finále sa odohrá po dohratí Skupinovej fázy.

12.2. Do Grand Finále postupuje 16 tímov nasledujúcim kľúčom

12.2.1. Z Divízie 1 postúpi 6 tímov, ktoré sa umiestnili v TOP 6.

12.2.2. Z Divízie 2 postúpi 6 tímov. Zo Skupiny A aj Skupiny B postúpia tímy v TOP 3.

12.2.3. Z Divízie 3 postúpia 4 tímy. Zo Skupiny A, B postúpia tímy v TOP 2.

12.3. Do Double Elimination bracketu budú tímy nasadené týmto spôsobom – https://www.toornament.com/tournaments/585288be140ba0cd4d8b45ef/stages/1/

12.4. Všetky zápasy sa hrajú formátom Bo3. Posledný zápas sa hrá formátom Bo5. Víťaz WB má jednu hru vo finále k dobru.

 1. Admini a tresty

13.1. Admin má právo sledovať priebeh zápasu zo spectator módu priamo na serveri. Jeho totožnost si overte pomocou Steam ID v profile admina.

13.2. O udelení trestu rozhoduje admin danej súťaže na základe doložených dôkazov. Tým môže byť screenshot, GOTV, POV demo alebo log serveru. Medzi dôkazy nepatrí log z ICQ ani iné dokumenty, ktoré je ľahké sfalšovať (screen zo serveru bez tabuľky).

13.3. Admin môže tímu udeliť výnimočný trest, prípadne tím vylúčiť zo súťaže (to len po dohode s hlavným adminom). Trest je udelený napr. pri opakovaných prehreškoch, závažných previneniach alebo neupočúvnutia výzvy admina. Admin má tiež právo rozhodovať o výške trestov individuálne.

13.4. Kontumácia zápasu 16:0 (môže byť riešené inak podľa rozhodnutia admina)

13.4.1. Jeden a viac nepovolených hosťov v zápase

13.4.2. Smurfing (+ prípadné vyradenie z ligy / ban hráča)

13.4.3. Cheating (+ ban hráča)

13.4.4. Podvod s GOTV (napríklad delay 0s)

13.4.5. Nedodanie POV dema (+ban hráča podľa rozhodnutia admina)

13.4.6. Nepovolené reštartovanie mapy / zápasu po jeho zahájení

13.4.7. Nešportovné chovánie, hrubé porušenie pravidiel SSEL (záleží na rozhodnutí admina)

13.6. Trest odpočítania troch kôl (môže byť riešené inak podľa rozhodnutia admina)

13.6.1. Opakované pauzovanie zápasu mimo stanovenú dobu

13.6.2. Využitie bugu hry (tu môže nastať i kontumácia, prípadne ban hráča)

13.6.3. Nepovolený defuse

13.6.4. Nákup viac granátov než je povolené v pravidle 7.6.

13.7. Proti rozhodnutiu admina je možné sa odvolať k hlavnému adminovi CS: Global Offensive.

 1. Všeobecné ustanovenia

14.1. Za nešportové či inak nevhodné správanie môže byť uložený ban v maximálnej výške až 3 mesiace

14.2. Za vedomú hru so zabanovaným hráčom môže byť uložený ban v maximálnej výške až 6 mesiacov

14.3. Za cheating či ďalšie závažné porušovanie pravideel môže byt uložený ban v maximálnej výške až do ukončenia štúdia na strednej škole

14.4. Za vytvorenie multiúčtov môže byť udelený trest ve výške několika let (permanentný ban).

14.5. Pre predchádzaniu delayu môžu administrátori zaviesť krátkodobé pravidlá, ktoré platia len na tú fázu, v ktorej boli vydané (skupiny, playoff, atď)

14.6. Všetci hráči sa správajú s rešpektom smerom k ich protihráčom a držia sa štandardných civilizovaných pravidiel. Pokiaľ sa hráč bude správať neslušne, musí počítať s výstrahou alebo inou formou trestu. Okrem  toho hráčov tím riskuje vylúčenie z ligy.

14.7. Pokiaľ byo hráčovi udelený ban na jednom z SSEL účtov, hráč sa nesmie zúčastniť žiadnych turnajov usporiadavaných SSEL na akomkoľvek inom učte. Za porušenie tohto pravidla môže byť hráčovi uložený ban v maximálnej výške 6 mesiacov. Pri opakovanom porušovaní tohto pravidla budete zabanovaní permanentne.

14.8. Pokiaľ váš súper svojvoľne opustí hru, musíte v každom prípade podať protest a doložiř dôkaz vo forme screenshotu či IE dema. Nie je vám dovolené zadávat akýkoľvek výsledok. Ak sa zápas dostal do stavu, v kterom je už možné vyhodnotenie výsledkov, výhra môže byť priznaná tímu, ktorý v zápase zostal. Rozhodnutie, či je možné zápas vyhodnotiť, alebo nie, je v každom prípade na zodpovednom adminovi.

14.9. Kapitán tímu je zodpovedný za svojich hráčov a ich správanie. Ak kapitán zistí, že jeho hráči jednajú v rozpore s pravidlami SSEL, je jeho povinosťou takéto jednanie nahlásiř zodpovednému adminovi. Ak tak nespraví, môže byť trest udelený aj jemu.

15. Kapitán

15.1. Kapitán je jediná oprávnená osoba na kontakt s Adminom

15.2. Kapitán je zodpovedný za informovanie svojich spoluhráčov o všetkých novinkách.

15.3. Iba Kapitáni sú oprávnení byť súčasťou FB skupiny, kde sa budú dávať oznamy o lige pre Kapitánov.

15.4. Opakované porušovanie tohto pravidla Hráčmi sa trestá ako nešportové správanie.